Jumaat, Mac 9

BML 1242 : Sejarah Melayu

Dalam  mengkaji  asal  usul  bahasa  Melayu,  para  penyelidik  menggunakan  rajah  salasilah  bahasa.  Dalam  rajah  salasilah  itu,  faktor  usia  bahasa  menjadi  kriteria  untuk  memeringkatkan  bahasa-bahasa  di  dunia  kepada  filum,  rumpun  dan  keluarga.  Istilah  filum  bermaksud  kelompok  bahasa  induk  yang  paling  tua  usianya,  iaitu  berumur  5000  tahun  ke atas.  Rumpun  pula  bermaksud  kelompok  bahasa  yang  berumur  antara  2500  hingga  5000  tahun manakala  keluarga  merujuk kepada  kelompok  bahasa  yang  berumur  kurang  daripada  2500  tahun.
     
Berdasarkan  konsep  usia  bahasa  ini,  bahasa  yang  menampakkan  penyimpangan  yang  agak  sedikit  daripada  segi  pembentukan  kata,   bunyi  dan  golongan  kata  dikenali  sebagai  bahasa  sekeluarga.  Selain itu,  sesebuah  keluarga  bahasa  dapat  dibahagikan  kepada  subkeluarga  atau  subkelompok  berdasarkan  faktor  geografi  dan  nama  bahasa  tertentu.  Oleh  itu,  dalam  mengkaji  asal  usul  bahasa  Melayu  kita  haruslah  mengetahui  maksud  bahasa  Austronesia  dan  bahasa  Nusantara  dalam  susur  galur  bahasa  yang  membawa  kepada  wujudnya  bahasa  Melayu.

       Filum  Austris  merupakan  salah  satu  kelompok  bahasa  induk  di  dunia.  Filum  ini  menguasai  hampir  seluruh  benua  Asia  dan  terdiri  daripada  tiga  rumpun.  Rumpun  pertama  ialah  bahasa  Austroasia  yang  terdiri  daripada  bahasa  Khasi  di  Annam,  Nicobar,  Mon  atau  Peguan,  Khmer,  dan  Munda.  Rumpun  kedua  ialah  bahasa  Cina-Tibet  yang  terdiri  daripada  bahasa  Cina,  Tibet,  Burma,  Siam,  Annam,  dan  lain-lain.  Rumpun  ketiga  pula  ialah  bahasa  Austronesia  yang  terdiri  daripada  bahasa  di  Nusantara,  Polinesia,  Melanesia,  dan  Mikronesia.

Istilah  Austronesia  terhasil  daripada  kata  bahasa  Latin,  iaitu  “austro”  yang  bermaksud  “selatan”  dan  kata  bahasa  Yunani  iaitu  “nesos”  yang  bermaksud  “pulau”.  Oleh  itu  bahasa  Austronesia  membawa  maksud  “bahasa-bahasa  di  pulau-pulau  selatan”.  Sebelum  wujudnya  istilah  Austronesia,  istilah  yang  digunakan  ialah  “Melayu-Polinesia”.
      Terdapat  kalangan  pengkaji  yang  membahagikan  rumpun  Austronesia  kepada  rumpun  Austronesia  Barat  dan  Rumpun  Austonesia  Timur.  Sesetengah  pengkaji  menamakan  rumpun  Austronesia  Barat  sebagai  bahasa  Hesperanesia  manakala  rumpun  Austronesia  Timur  sebagai  bahasa-bahasa  Ocenesia.  Rumpun  Austronesia  Barat  melahirkan  keluarga  bahasa  Nusantara  atau  bahasa  Indonesia.  Keluarga  bahasa  ini  dapat  dibahagikan  lagi  kepada  bahasa  subkeluarga  Indonesia  Pusat  dan  subkeluarga  Filipina-Farmosa.

      Kelompok  Indonesia  Pusat  terdiri  daripada  bahasa  Melayu,  bahasa-bahasa  bumiputera  di  Sarawak  kecuali  bahasa  Bisaya,  bahasa-bahasa  di  Kalimantan,  dan  bahasa-bahasa  di  Kepulauan  Indonesia.  Kelompok  Filipina-Farmosa  pula  terdiri  daripada  bahasa-bahasa  di  Filipina,  bahasa  bumiputera  di  Sabah,  dan  bahasa  di  Brunei  kecuali  bahasa  Melayu  dan  bahasa  Lun  Dayeh.
      
Bagi mendapatkan maklumat terperinci tentang bangsa Austronesia, para cendekiawan telah menjalankan penyelidikan berkaitan bukti yang diperoleh berdasarkan arkeologi dan ilmu genetika. Walau bagaimanapun, rujukan daripada ilmu genetika memberikan hasil yang bertentangan. Beberapa pengkaji telah menemui bukti bahawa tanah air bangsa Austronesia purba berada pada benua Asia (Melton dkk, 1998) sedangkan pengkaji lain yang mengikuti penelitian linguistik menyatakan bahawa bangsa Austronesia pada awalnya bermukim di Taiwan.

       Berdasarkan sudut pandangan ilmu sejarah bahasa Melayu, bangsa Austronesia berasal dari Taiwan kerana berdasarkan pulau tersebut dapat ditemukan pembahagian dalam bahasa-bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Formosa asli. Bahasa-bahasa Formosa membentuk sembilan dari sepuluh cabang pada rumpun bahasa Austronesia. Comrie (2001:28) menemukan hal ini ketika beliau menulis:

... Bahasa-bahasa Formosa lebih beragam satu dengan yang lainnya dibandingkan seluruh bahasa-bahasa Austronesia digabung menjadi satu sehingga dapat disimpulkan bahawa terjadi perpecahan genetik dalam rumpun bahasa Austronesia diantara bahasa-bahasa Taiwan dan sisanya. Memang genetik bahasa di Taiwan sangatlah beragam sehingga mungkin saja bahasa-bahasa itu terdiri dari beberapa cabang utama dari rumpun bahasa Austronesia secara keseluruhan.
     
Menurut pandangan Sapir (1968), ahli bahasa telah menerima pendapat bahawa kronologi dari penyebaran sebuah keluarga bahasa dapat diteliti daripada bahagian keseragaman bahasa yang besar kepada bahagian keseragaman bahasa yang kecil. Walaupun para cendekiawan telah menduga bahawa jumlah cabang-cabang antara bahasa-bahasa Taiwan mungkin lebih sedikit dari perkiraan Blust sebesar 9 seperti Li 2006 hanya ada sedikit perdebatan yang berlaku antara para ahli bahasa dengan analisis daripada keseragaman dan kesimpulan yang dibuat tentang asal dan arah migrasi rumpun bahasa Austronesia.

      Bukti daripada ilmu arkeologi menyatakan bahawa bangsa Austronesia bermukim di Taiwan sekitar 8000 tahun yang lalu. Dari pulau ini para pelaut bermigrasi ke Filipina, Indonesia, kemudian ke Madagaskar berdekatan benua Afrika dan ke seluruh Samudera Pasifik, mungkin dalam beberapa tahap ke seluruh bahagian yang kini diliputi oleh bahasa-bahasa Austronesia. Bukti daripada ilmu sejarah bahasa menyarankan bahawa migrasi ini bermula sekitar 6000 tahun yang lalu. Namun, bukti daripada ilmu sejarah bahasa ini tidak dapat menghubungkan  antara dua tempoh tersebut.
       Terdapat juga pandangan yang menyatakan bukti daripada ilmu bahasa telah menghubungkan bahasa Austronesia purba dengan bahasa-bahasa Tiongkok-Tibet seperti yang diajukan oleh Sagart (2002) adalah pandangan minoriti seperti yang dinyatakan oleh Fox (2004:8):

Disiratkan dalam diskusi tentang pengelompokan bahasa-bahasa Austronesia adalah permufakatan bahawa tanah air bangsa Austronesia berada di Taiwan. Daerah asal ini mungkin juga meliputi kepulauan Penghu diantara Taiwan dan China dan mungkin juga daerah-daerah pesisir di daratan China, terutamanya apabila leluhur bangsa Austronesia dipandang sebagai populasi dari komunikasi dialek yang tinggal di permukiman pesisir yang terpancar.
     
Analisis Fox menunjukkan bahasa daripada bahasa Austronesia purba berhenti pada pesisir barat Taiwan. Bahasa-bahasa Austronesia yang pernah dituturkan di daratan China tidak bertahan. Satu-satunya pengecualian, bahasa Chamic, adalah migrasi yang baru terjadi setelah penyebaran bangsa Austronesia.

       Agak sukar untuk mendefinisikan struktur kekeluargaan bahasa-bahasa Austronesia kerana rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada bahasa-bahasa yang sangat serupa dan berhubungan erat dengan kesinambungan dialek yang besar sehingga sukar untuk kita mengenali batas-batas di antara cabang-cabangnya. Bukan itu sahaja, pada pembahagian terbaik yang ada sekarang banyak kumpulan bahasa yang terdapat di Filipina dan Indonesia dikelompokkan berdasarkan kedudukan  geografi dan kedua-duanya berkait antara satu sama lain. Namun, keadaan ini jelas menunjukkan bahawa keseragaman genealogis terbesar ditemukan pada bahasa-bahasa Taiwan dan keseragaman terkecil ditemukan di Kepulauan Pasifik sehingga menyokong teori penyebarannya, iaitu dari Tiongkok atau Taiwan.

      Penggolongan bahasa-bahasa Formosa dilakukan kepada keluarga bahasa-bahasa Formosa sebelum kolonisasi China. Blust (1999) menyatakan bahawa penggolongan bahasa yang paling sedikit ialah 17 penggolongan dan ia membincangkan fitur-fitur dan perincian dari pengelompokan tersebut. Terdapat beberapa ahli bahasa Formosa yang membincangkan perincian dari penggolongan lain namun penggolongan ini tetap menjadi sumber rujukan untuk menganalisis ilmu bahasa pada masa ini. Oleh itu, dapat dilihat bahawa sembilan cabang utama dari bahasa Austronesia  adalah berasal daripada bahasa-bahasa Formosa.

       Hipotesis filum Austris menyatakan bahawa semua bahasa di bahagian selatan Tiongkok atau pun dikenali sebagai Taiwan sebenarnya mempunyai kekerabatan dengan rumpun bahasa Austronesia, bahasa Austroasia, bahasa Tai-Kadai dan bahasa Hmong-Mien  yang juga disebut Miao-Yao. Para penutur keempat-empat rumpun bahasa yang dianggap mempunyai kekerabatan ini bermukim di bahagian selatan daerah Tiongkok(Taiwan)  antara tahun 2000 SM hingga 1000 SM. Ketika itu, Keu suku bangsa Han, yang merupakan penutur bahasa Sino-Tibet, yang berasal dari Tiongkok utara menyerang Tiongkok selatan dan menyebabkan para penutur bahasa Austris bercerai-berai. Hal ini juga dianggap sebagai faktor penyebab kaum Austronesia berpindah ke Taiwan, Kepulauan Asia Tenggara dan Samudera Pasifik.

       Beberapa hipotesis filum Austris juga menunjukkan perubahan dari akar kata dwisuku kata di mana bahasa Austronesia menyimpan kedua-dua suku kata sedangkan bahasa Austroasia menyimpan suku kata pertama dan bahasa Tai-Kadai menyimpan suku kata kedua. Namun, satu-satunya pendapat yang mematuhi metod perbandingan adalah hipotesis "Austro-Tai" yang menghubungkan rumpun bahasa Austronesia dengan rumpun bahasa Tai-Kadai. Roger Blench (2004:12) menyatakan tentang Austro-Tai bahawa:

Ostapirat mengasumsikan sebuah model sederhana dari sebuah perpecahan dengan para Daik [Tai-Kadai] sebagai orang-orang Austronesia yang menetap di daerah asalnya. Namun, hal ini nampaknya tidak mungkin kerana Daik nampak seperti percabangan dari bahasa Filipina Purba dan tidak mempunyai kerumitan seperti yang dimiliki oleh bahasa-bahasa Formosa. Mungkin dapat lebih baik dipandang bahawa penutur Daik Purba bermigrasi kembali dari Filipina utara ke daerah di pulau Hainan. Hal ini dapat menjelaskan perbezaan dari Hlai, Be, dan Daik sebagai hasil dari penstrukturan ulang secara radikal kerana kontak dengan penutur bahasa-bahasa Miao-Yao dan Sinitik.
     
Dengan kata lain, pengelompokan bahasa di bawah Tai-Kadai telah menjadi cabang kepada bahasa Kalimantan-Filipina. Namun, pendapat tersebut tidak mendapat sambutan luas dari komuniti ilmu bahasa.
     
Telah diajukan juga hipotesis bahawa bahasa Jepun mungkin tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Terdapat pengkaji bahasa yang mengelompokkan bahasa ini dalam rumpun bahasa Austronesia berdasarkan beberapa kata dan fonologi bahasa Jepun. Namun, pengkaji lain berpendapat bahawa bahasa Jepun termasuk dalam rumpun bahasa Altai di mana bahasa ini sangat serupa dengan cabang bahasa Mongol. Bahasa Korea juga berkemungkinan besar termasuk dalam rumpun bahasa yang sama. Walaupun bahasa Korea sama dengan bahasa Jepun,  namun sehingga kini belum ada yang menghubungkannya dengan rumpun bahasa Austronesia.

      Hipotesis mengenai hubungan bahasa Jepun sebagai cabang dari bahasa-bahasa Austronesia ditolak oleh hampir seluruh pakar ilmu bahasa kerana hanya terdapat sedikit bukti tentang hubungan antara bahasa Jepun dengan rumpun bahasa Austronesia dan kebanyakan ahli bahasa berpendapat bahawa persamaan yang sedikit ini adalah hasil dari pengaruh bahasa-bahasa Austronesia pada bahasa Jepun, mungkin melalui substratum. Mereka yang mengajukan senario ini menyarankan bahawa rumpun bahasa Austronesia pernah meliputi pulau-pulau di utara dan selatan Taiwan suatu ketika dahulu. Namun, tidak ada bukti genetis yang memperlihat hubungan  rapat antara penutur bahasa-bahasa Austronesia dan bahasa-bahasa Japonik. Walaupun mungkin terdapat interaksi pra-sejarah antara penutur bahasa Austronesia purba dengan bahasa Japonik purba, interaksi itu tidak lebih sebagai sebuah pertukaran budaya yang sederhana dan percampuran etnik yang signifikan.

      Analisis genetis menunjukkan secara konsisten bahawa orang-orang Ryukyu di Taiwan dan pulau-pulau utama Jepun lebih mirip dengan orang Jepun berbanding dengan orang asli Taiwan. Hal ini menunjukkan bahawa interaksi yang telah ada antara bangsa Austronesia purba dan bangsa Japonik purba mungkin berlaku di benua Asia timur sebelum  bahasa-bahasa Austronesia ini dibawa ke Taiwan (atau setidak-tidaknya sebelum kemusnahan hipotetis bahasa-bahasa Austronesia dari daratan Tiongkok), dan bahasa-bahasa Japonik ke Jepun.

Rumpun bahasa Austronesia dapat didefinisikan melalui kaedah perbandingan bahasa untuk mencari sesuatu kata dari asal yang sama iaitu kata-kata yang sama dari segi bunyi dan makna.  Kaedah ini juga perlu membuktikan bahawa kata-kata tersebut berasal dari kata yang sama dari bahasa Austronesia purba dan harus menurut sebuah aturan yang regular. Beberapa kata dari asal yang sama ini juga mestilah boleh diterima umum, sebagai contoh kata untuk mata pada kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia ialah "mata", sama seperti bahasa yang digunakan di utara Taiwan sehinggalah bahasa selatan di Aotearoa.

-Dian Adni-
Tiada ulasan:

Catat Ulasan